Prednášajúci

Tretím ročníkom konferencie EnergyCamp 2015 Vás budú sprevádzať najlepší odborníci vo svojich odboroch.

(podľa abecedy)

Ing. Bartoš Milan
Bratislavská teplárenská, a.s.
riaditeľ sekcie riadenia výroby

Pracovník úseku výroby a dodávky tepla v Západoslovenských energetických závodoch, neskôr Bratislavskej teplárenskej, a.s. od roku 1985. Absolvent SVŠT Strojnícka fakulta, Katedra tepelných a jadrových energetických strojov a zariadení. Práca na pozíciách dispečer teplárenských sústav, vedúci prevádzky, vedúci poruchovej služby, vedúci odboru dispečerského riadenia, riaditeľ sekcie riadenia výroby

Ing. Branislav Bednarič
Alfa Laval Slovakia, s.r.o.
Sales Engineer

Obchodný manažér v spoločnosti Alfa Laval Slovakia s.r.o., ktorá je lokálnym zastúpením popredného svetového výrobcu komponentov na prenos tepla, separáciu a dopravu kvapalín. Vyštudoval Stavebnú Fakultu STU v Bratislave so špecializáciou technické zariadenia budov. V spoločnosti Alfa Laval pôsobí piaty rok a aktívne sa venuje návrhu a predaju komponentov určených pre aplikácie vykurovania a chladenia.

Ing. Ján Brunner
STEFE SK, a.s.
technický riaditeľ

Technický riaditeľ spoločnosti STEFE SK, a.s. a konateľ spoločnosti STEFE ECB, s.r.o. vystudoval Žilinskú univerzitu, odbor Telekomunikačná a zabezpečovacia technika v doprave. Po štúdiu pôsobil v oblasti výstavby diaľničných informačných systémov a výstavby telekomunikačných sietí. V období 2001- 2005 pracoval pre spoločnosť Heineken Slovensko v pivovare v Nitre na viacerých pozíciách, od roku 2003 na pozícii ako chief engineer Nitrianskeho pivovaru. Od roku 2005 pracuje pre skupinu STEFE na rôznych technických a riadiacich pozíciách.

Ing. Daniel Čurka, PhD.
COFELY a.s.
vedúci oddelenia energetických služieb

LinkedIn Profil

V 1996 ukončil štúdium na STU v Bratislave odbor Energetika a technika prostredia. Venoval sa výskumným projektom v oblasti aplikovanej termomechaniky so smerovaním k sorpčným chladiacim zariadeniam. Spracovával energetické audity a koncepcie. Momentálne vedúci oddelenia energetických služieb.

Ing. Miroslav Dian
ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.
energetický audítor

Energetický audítor, v roku 2002 spoluzakladateľ ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o., jednej z najväčších audítorských a konzultačných spoločností na Slovensku zameranej na energetiku, energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje. Venuje sa analýzam, energetickému a ekonomickému hodnoteniu priemyselných činností súvisiacich so spotrebou energie, projektom energetickej efektívnosti, OZE a investičných zámerov z hľadiska ich realizovateľnosti. Pôsobí ako konzultant projektového financovania v energetike pre niekoľko bankových inštitúcií vrátane EBRD a EIB.

Ing. Ladislav Dzuro
Grundfos s. r. o., organizačná zložka
Sales Engineer BS

Vyštudoval Technickú Univerzitu v Košiciach, Katedra Materiálov a Technológií. V oblasti čerpacej techniky pôsobí od roku 1993. V súčasnosti pôsobí ako Obchodný manažér TZB v spoločnosti Grundfos od roku 2008, so zameraním sa na TZB.

Ing. Peter Ferjanček
Chemosvit Energochem, a.s.
podpredseda predstavenstva, riaditeľ

Podpredseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. Svit. Vo firme pôsobí od r. 1991 (predtým v rokoch 1989 – 1991 v Elektrárni Mochovce v útvare riadenia nepretržitej prevádzky). Jej riaditeľom je od r. 1994. Vysokoškolské štúdiá absolvoval v rokoch 1984 – 1989 na fakulte jadrovej energetiky Odeského polytechnického inštitútu (dnes Odeská štátna polytechnická univerzita, Ukrajina) v bývalom Sovietskom zväze. Počas štúdia sa okrem svojej hlavnej špecializácie venoval na katedre hydrauliky výskumno – vedeckej činnosti v oblasti metód merania prietokov médií, výsledky ktorej boli niekoľkokrát publikované vo vtedajšej sovietskej odbornej tlači.

Od r. 2010 je so svojim tímom najbližších spolupracovníkov priekopníkom v oblasti uplatnenia kogeneračných jednotiek na báze plynových motorov pre poskytovanie podporných služieb pre národnú elektroenergetickú sústavu v oblasti jej primárnej a sekundárnej regulácie.

Je podpredsedom profesijného združenia AVTES (Asociácia výrobcov tepla, elektriny a poskytovateľov podporných služieb), členom odbornej energetickej komisie zriadenej pri AZZZ SR a ZChFP SR. V minulosti tiež pôsobil ako člen riadiaceho výboru združenia ASENEM (Asociácia energetických manažérov Slovenska).

V r. 2014 mu bol udelený združením ISC (International Socrates Committee) pôsobiacom pri EBA (Europe Business Assembly) so sídlom v Oxforde, titul „Best Manager of the Year“ v oblasti riadenia energetických spoločností. Pod jeho vedením spoločnosť CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. zároveň získala prestížne ocenenie „Best Enterprise“ v oblasti výroby a dodávok energií, za vynikajúcu obchodnú povesť, efektívne riadenie a neustály rast podniku.

Ing. Marián Holúbek
ENERGY SYSTEMS GROUP s.r.o.
ekonomický analytik

Ekonomický analytik, projektový konzultant a poskytovateľ technickej pomoci pri implementácii programov pre úverové a grantové financovanie energetickej efektívnosti Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej investičnej banky na Slovensko a v zahraničí. Pôsobí ako konzultant projektového financovania v energetike pre niekoľko bankových inštitúcií vrátane EBRD a EIB.

Ing. Peter Izák
ATP spol. s r.o.
riaditeľ obchodu a marketingu

Spoluzakladateľ a konateľ spoločnosti atp@atp.sk založenej v r.1991. Absolvent EF SVŠT Bratislava -odbor ASRTP. V spoločnosti ATP začínal ako projektant ASRTP, neskôr pôsobil ako manažér kvality a v súčasnosti je v spoločnosti riaditeľom obchodu a marketingu. Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním komplexných dodávok a služieb v oblasti priemyselnej automatizácie, elektrosystémov, merania a regulácie

Mgr. Matúš Izakovič
ESM YZAMER s.r.o.
Marketing a integrácia technológií

Vizionár a riaditeľ technického vývoja v spoločnosti ESM YZAMER, energetické služby a monitoring, http://www.yzamer.sk. Jeho špecilizáciou je virtualizácia IT, softvérový vývoj a management technológií smart metering systémov Heat2go, http://www.heat2go.sk a IP komunikácia technológií. Vyštudoval kombináciu IT, počítačových sietí a marketingu, čo sa odzrkadluje na technológiách ktoré vytvára. Je vášnivým cestovateľom a vo voľnom čase obľubuje snowboard a tvorbu hudby. Angažuje sa v oblasti IT bezpečnosti a internetovej neutrality.

Ing. Martin Janáč
Veolia Energia Slovensko, a.s.
projektový manažér - senior

LinkedIn Profil

V roku 1995 vyštudoval STU v Bratislave odbor Technické Zariadenia Budov. Následne pôsobil vo viacerých medzinárodných energetických spoločnostiach na Slovensku najmä z oblasti plynárenstva a teplárenstva. V poslednom období sa v spoločnosti Veolia Energia Slovensko (Dalkia) venuje hlavne rozvojovým projektom zameraným na OZE a KVET ako aj téme energetickej efektívnosti. Linkedin profil: sk.linkedin.com/in/martinjanac

Ing. Silvester Keseli
MICROWELL s.r.o., Šaľa
ved. odd. klimatizačnej techniky

Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave, odbor jadrová energetika. Od roku 1996, nástupom do firmy Microwell, s.r.o. Šaľa, pracuje v oblasti chladiacej a klimatizačnej techniky ako vedúci oddelenia. Od roku 2005 sa špecializuje na využitie absorbčných chladičov v komerčných aj priemyselných aplikáciách.

Ing. Ľubomír Koršepa
Viessmann s.r.o.
Key Account Manager - energetika

Vyštudoval Tepelnú energetiku na STU SjF v Bratislave. Od roku 2003 pôsobí vo firme Viessmann s.r.o. www.viessmann.sk na oddelení Priemyselná energetika a projekty. Realizuje projekty s inštaláciami kogeneračných jednotiek, parných kotlov, horúcovodných kotlov, teplovodných kotlov s výkonmi do 120 MW a s využívaním tepla z rôznych nosičov energie.

Ing. Pavol Kosa
Národná energetická spoločnosť a.s. Banská Bystrica
generálny riaditeľ

V podstate od 15 roku života stále v energetike od elektroenergetiky cez plynárenstvo až po prierezové energetické pele mele v SIEA. Pod dlhoročnom pôsobení vo verejnej službe (23 rokov v SIEA) v roku 2014 odchod do súkromného sektoru, stále však v energetike, teraz rozšírené o aspekt vplyvu energetických zdrojov na životné prostredie. Hlavné odborné zameranie na energetické audity, prípadové štúdie, štúdie realizovateľnosti a pod.

Filip Kříž
doublepower!! s.r.o.
jednatel

Jednatel společnosti doublepower!! s.r.o., kterou v roce 2007 spoluzakládal. Doublepower se specializuje na řešení průmyslového osvětlení a systémů řízení v průmyslu. Disponuje vlastním vývojovým a výrobním oddělením průmyslových svítidel, projekčním a technickým oddělením se specializací na systémy řízení osvětlení (a nejen osvětlení) v průmyslu a realizačním oddělením (instalačními techniky). Pro své zákazníky dodává doublepower!! komplexní řešení na klíč, od hlavního stropního osvětlení, přes lokální osvětlení pracovních míst a strojů, po celkové řídící systémy. Doublepower má za sebou často velmi specializované a komplexní projekty pro společnosti jako jsou Toyota Peugeot Citroen Automotive, Zetor Tractors, Vítkovice Power Engineering, KIA Automotive, SHP Harmanec, Gefco Slovakia, Faurecia a mnoho dalších.

Ing. Ján Michlík
SLOVANET a.s.
Riaditeľ úseku podpory predaja

LinkedIn Profil

Krátko po ukončení štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky na Technickej Univerzite v Košiciach založil spoločnosť AmiTel, poskytujúcu telekomunikačné služby v Poprade a okolí. Po spojení so spoločnosťou Slovanet v roku 2008 pôsobil ako produktový manažér, neskôr ako vedúci oddelenia produktového manažmentu a marketingu. V súčasnosti je riaditeľom celého úseku podpory predaja.

Ing. Miroslav Obšívaný
STEFE SK, a.s.
člen predstavenstva a zástupca generálneho riaditeľa, Predseda predstavenstva SZVT

Narodil sa 15. 7. 1955 v Žiline. V roku1974 ukončil štúdium na Strednej priemyselnej škole v Žiline a v roku 1979 bol promovaný na inžiniera na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Od roku 1989 pracuje v oblasti výroby a dodávky tepla a to ako riaditeľ PBH, š. p. Martin a neskôr od roku 1992 ako generálny riaditeľ v súkromnej spoločnosti Martico s. r. o. V roku 2000 bola v Martine založená nová akciová spoločnosť so strategickým investorom Steirische Fernwärme GmbH z Grazu s hlavnou činnosťou výroba a dodávka tepelnej energie na území mesta Martin a v nej vykonáva funkciu predsedu predstavenstva. Rakúsky strategický investor Steirische Gas-Wärme GmbH založil pre riadenie svojich účastinných spoločností na Slovensku spoločnosť STEFE SK, a. s., kde v súčasnej dobe vykonáva funkciu člena predstavenstva a generálneho riaditeľa. V roku 1998 vzniklo záujmové združenie - Slovenský zväz výrobcov tepla a do dnešného dňa tam vykonáva funkciu predsedu predstavenstva. Je zároveň členom Energetickej komisie pri Výbore pre hospodársku politiku NR SR.

Ing. Gabriel Oravec
CHASTIA s.r.o.
projektový manažér

Po ukončení štúdia na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave pracoval na pozícii energetik - analytik v spoločnosti Dalkia a.s., kde mal na starosti analýzy a vyhodnotenia zdrojov tepla za mesto Poprad. Od roku 2011 pracuje pre spoločnosť CHASTIA s.r.o. ako projektový manažér, kde sa venuje hlavne zákazníkom z oblasti výroby a distribúcie tepla.

Ing. Richard Pieger
RWE Slovensko s.r.o.
vedúci úseku Decentrálna výroba

Vyštudoval financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach, v súčasnosti konateľ spoločnosti KA Contracting SK, s.r.o. a so zodpovednosťou za rozvoj v rámci viacerých spoločností skupiny RWE na Slovensku (RWE Slovensko, s.r.o.; VSE Holding, a.s.). Spoločnosti koncernu RWE na Slovensku si za cieľ kladú zákazníkom ponúkať komplexné služby v energetike od dodávky elektriny a plynu, cez výrobu tepla až po poskytovanie energetických služieb okrem iného v oblasti priemyselného osvetlenia.

Ing. Ján Piteľ, PhD
PAUFEX Prešov, s.r.o.
projektant

Zakladateľ a spoločník firmy Paufex Prešov s.r.o. zaoberajúcej sa návrhom, projektovaním a realizáciou systémov MaR v oblasti  výroby a spotreby tepla, čističiek odpadových vôd a riadenia technologických procesov všeobecne.Absolvent Elektrotechnickej fakulty VŠT v Košiciach (terajšej TU). Dizertačnú prácu na tému Príspevok k riadeniu procesu vykurovania na báze ekvitermickej regulácie  v odbore Automatizácia a riadenie obhájil na Strojníckej fakulte TU v Košiciach. Autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.  Autor viacerých článkov a publikácii z oblasti riadenia procesov.

Ing. Róbert Ruňanin
COFELY a.s.
riaditeľ Divízie obchodných činností

Po skončení štúdia na Stavebnej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach pôsobil niekoľko rokov v spoločnostiach Skanska CZ a HERZ, spol s r.o., kde sa zaoberal obnoviteľnými zdrojmi energie. Od roku 2013 pracuje v spoločnosti COFELY a.s., ktorá patrí na Slovensku k lídrom v oblasti energetiky, správy nehnuteľností a realizácií technologických riešení.

Štefan Smrekovský
DATATHERM, spol. s r.o.
konateľ spoločnosti

V energetickej oblasti pracuje od ukončenia štúdia. Je zakladateľom, spoločníkom a konateľom spoločnosti DATATHERM, ktorá pôsobí v oblasti energetiky od roku 1991 a poskytuje komplexné služby a systémové technologické riešenia na kľúč. Pôsobí aj ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva v spoločnosti TERMONOVA, ktorá je centrálnym zdrojom tepla v meste Nová Dubnica a vyrába a dodáva teplo a elektrickú energiu z biomasy pre domácnosti a komunálnu sféru.

Dr.Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc
Slovenská inovačná a energetická agentúra
riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania

Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. ukončila vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa na Ingenieurhochschule Zittau v odbore energetické zariadenia. Takmer15 rokov sa venovala projektovej činnosti v oblasti automatizovaných systémov riadenia v energetike. Od konca roku 2001 je zamestnaná na Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, kde sa zaoberá legislatívnou, metodickou a vzdelávacou činnosťou.

Ing. Stanislav Stančík
COFELY a.s.
projektový manažér – oddelenie Energetické služby

Vyštudoval odbor elektroenergetika na Fakulte elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave. Po štúdiu pracoval ako konzultant pri spracovaní energetických auditov, najmä v oblasti fotovoltických a bioplynovych elektrární. Od roku 2012 pôsobí ako projektový manažér v spoločnosti COFELY a.s., na oddelení Energetických služieb.

Ing. Igor Stanek
CHASTIA s.r.o.
konateľ, softvérový architekt

LinkedIn Profil

Zakladateľ a konateľ softvérovej spoločnosti CHASTIA s.r.o., www.chastia.com. V spoločnosti CHASTIA s.r.o. sa zaoberá návrhom architektúry informačného systému Chastia FM a Chastia Helpdesk a odborne sa špecializuje na správu majetku - Facility Management.

Od roku 2002 prevádzkovateľ prvého slovenského internetového portálu pre vývojárov na platforme Microsoft www.vyvojari.sk (predtým www.aspnet.sk). Vyštudoval softvérové inžinierstvo na ČVUT v Prahe, kde pôsobil ako Microsoft Student Partner. Už 9. rok ocenený spoločnosťou Microsoft ako Microsoft Most Valuable Professional (MVP profil) v oblasti webového vývoja. Venuje sa prednášaniu vývojárskych tém v rámci združenia WUG.sk alebo na rôznych seminároch a konferenciách. Blog: blog.vyvojari.sk/spigi, www.spigi.sk, prípadne twitter.com/spigi.

Ing. Ján Stanek
TERMOKLIMA s.r.o., CHASTIA s.r.o.
konateľ spoločnosti

Spoluzakladateľ a konateľ spoločností CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. v Poprade. V rokoch 1989-1993 pracoval ako projektant pre plynárenské a ropné technológie v spoločnosti Naftoprojekt Poprad. Od roku 1994 pracuje ako konateľ a vedúci projektant v spoločnosti TERMOKLIMA s.r.o. pre projektovanie technických zariadení budov, s orientáciou najmä na centralizované zásobovanie teplom. Metodicky sa od začiatku podieľal na vzniku softvérového riešenia Chastia FM. Od roku 2004 je konateľom spoločnosti CHASTIA s.r.o., kde v súčasnosti pôsobí najmä v oblasti vývoja softvérových riešení pre výrobcov a distribútorov tepla

Patrick Zandl
Energomonitor s.r.o.
COO

LinkedIn Profil

Patrick Zandl je vzděláním specialista na starověká náboženství, ale až na toulky po vykopávkách se věnuje telekomunikacím.  Na internetu pohybuje dvacet let a byl u zrodu řady zajímavých projektů jako Mobil.cz nebo internetová televize Stream.cz. Jako odborník na telekomunikace a internet v roce 2012 odešel do energetiky a teď se snaží si vzít do energetiky internet s sebou. Motto: kdyby to bylo jednoduché, dělá to každý trouba a rozhodně ne za váš plat, pane kolego.