O nás

CHASTIA s.r.o.

Poslaním spoločnosti je vyvíjať a ponúkať software a služby v oblasti grafických informačných systémov, zaobstaranie dát (zameranie skutkového stavu areálov, budov, TZB a pod.), prípravu a spracovanie dát do elektronickej podoby a ich implementáciu do informačného systému Chastia FM. Cieľom spoločnosti nie je iba dodávka software, ale samozrejmosťou je aj pomoc s nasadením systému a jeho uvedením do každodenného života v spoločnostiach.

TERMOKLIMA s.r.o.

Spoločnosť zabezpečuje komplexné služby v oblasti projektovania technických zariadení budov, centralizovanej výroby tepla, kombinovanej výroby elektriny a tepla, rozvodov tepla, plynu, elektrickej energie, služby v oblasti energetických auditov budov a energetického poradenstva.

Košická 3646/68
058 01 Poprad
Slovenská republika

IČO: 36490911
IČ DPH (VAT ID): SK2021788351

info[zavináč]chastia.com
www.chastia.com


telefónne číslo sekretariát:
+421 52 426 10 41

fax:
+421 52 77 31 249

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka: 14661/P.

Výpis z obchodného registra Slovenskej republiky

Košická 3646/68
058 01 Poprad
Slovenská republika

IČO: 31695582
IČ DPH (VAT ID): SK2020514386

termoklima[zavináč]termoklima.sk
www.termoklima.sk


telefónne číslo sekretariát:
+421 52 426 10 10

fax:
+421 52 77 31 249

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka: 1911/P.

Výpis z obchodného registra Slovenskej republiky